Naše firma se zaměřuje na CNC ostření a výrobu, které provádíme na našich CNC strojích. Kvalitní naostření a výrobu je možné provést jen na nejmodernějších cnc ostřičkách značky Walter. Maximální přesnost těchto strojů a vybavení digitálními pohony nejnovější generace i s programovým vybavením splňuje požadavky i nejnáročnějších zákazníků. 

Veškerá výroba nástrojů je prováděna na CNC strojích. K výrobě nástrojů  používáme výhradně nejkvalitnější a prověřené slinuté karbidy. Slinutý karbid je nejtvrdší materiál s dostatečnou pevností pro použití ve strojních částech.

Brousící CNC stroje umožňují výkonné broušení a výrobu složitějších tvarů fréz a vrtáků různých tvarů i velikostí, které vyžadují práci ve velmi vysoké přesnosti.   

Ke každému nástroji můžeme dodat i protokol z měření, což zaručuje, že vyrovený nástroj prošel výstupní kontrolou na měřícím zařízení. Naše firmy disponuje 5-ti osím měřicí přístroje, který dokáže s vysokou přesností změřit geometrii naostřeného nebo vyrobeného nástroje.  Jedná se o bezdotykové proměřovaní všech typů nástrojů. Kvalita měření je dosažena především díky existencí 3kamer s 3D softwarem a vysokou tuhostí a hmotností měřáku, což zamezuje vibracím a dalším rušivým vlivům z okolí. Nástroje projdou výstupní kontrolou, což znamená pro zákazníka záruku kvality. Výstupem je Protokol o měření.    CNC Helitronic Basic

Walter CAD/CAM Tool StudioCNC Helitronic BasicSe svými 5 CNC osami HELITRONIC BASIC ostří/brousí širokou škálu přesných nástrojů pro kov a dřevo s nejvyšší přesností a kvalitou. Stroj má navíc v rotační ose A motor s dutým hřídelem, který umožňuje točit polotovarem až 750/min. Tuto funkci využíváme pro broušení wolframových svařovacích elektrod, kdy je nutné dosáhnout vysokého lesku na styčné ploše rádiusu při navařování.Zoller smartCheck


Walter CAD/CAM Tool StudioZoller smartCheckVysoce výkonný univerzální měřící přístroj se třemi CNC osami pro všechny řezné nástroje s rychlým a efektivním ovládacím softwarem Pilot 3.0
ERO AR 15

Walter CAD/CAM Tool StudioERO AR 15Poloautomatický stroj na orovnávání kotoučů. Diamantové a KBN kotouče odebírají materiál, dochází k jejich opotřebení a změně tvaru na jejich brusných hranách. Přesnost, opakovatelnost je velkou mírou dáno přesným/ostrým tvarem kotouče a je tedy nutné jejich tvar obnovovat. Tento stroj dokáže spolu s vhodnými orovnávacími kotouči velmi produktivně obnovit původní tvar kotouče, který lze kontrolovat průsvitem a šablonou na displeji.


HXM20-COMPACT

Walter CAD/CAM Tool StudioHXM20-COMPACTCO2 laser o výkonu 20W, který je vhodný pro popis kovových materiálů, dílů z barevných kovů, a tvrdých neprůhledných plastů. Tímto laserem značíme námi vyrobené SK (TK) a HSS nástroje. Velkou výhodou této konstrukce laseru je možnost popisu dílců různých tvarů a velikostí. Díky tomu laser nevyužíváme jen pro vlastní potřebu, ale poskytujeme značení výrobků i pro naše zákazníky.


Helicheck Plus Walter

Helicheck Plus WalterHelicheck Plus WalterMěřící zařízení pro bezdotykovou kontrolu geometrie, rozměrů a tvaru nástroje od průměru 0.1mm. Díky SVK kameře je možné kontrolovat mikrogeometrii břitu, zaoblení řezné hrany po omílání nebo mokrém pískování. Zaoblení břitu je důležitým parametrem pro optimalizaci nástrojů s ohledem na jejich životnost a výkon obrábění. Měřící zařízení je posazeno na masivní žulový základ, díky kterému nedochází k přenosům vibrací z provozu, udržuje tepelnou stabilitu a dopomáhá k přesnosti a opakovatelnosti zařízení.


Keyence Laser Microskop

Walter CAD/CAM Tool StudioKeyence Laser MicroskopLaserový konfokální skenovací mikroskop VK-X1000  společnosti KEYENCE využívá dva světelné paprsky se dvěma světelnými zdroji a dvěma detektory:
• Bílý světelný paprsek tvořený zdrojem bílého světla a čipem CMOS pro zachycení snímků se skutečnými barvami.
• Laserový paprsek tvořený laserovou diodou jako zdrojem světla a 16bitovým fotonásobičem jako detektorem pro zachycení přesných údajů o výšce a obrazu s rozlišením osy Z 0,5 Nm.
Data nashromážděná pomocí laseru se poté zkombinují s odraženým světlem ze zdroje bílého světla , čímž vznikne obraz s údaji o výšce a barvě, který lze použít pro jakýkoli druh 2D a 3D měření profilu, drsnosti nebo objemu.

Nově jsme pořídili elektroerozivní  drátovou řezačku.Technologie je vhodná především pro výrobu velmi přesných tvarů, např. střižných nástrojů, dále pak výrobu razníků a matric, profilových soustružnických nožů, vnějšího a vnitřního ozubení různých typů, perodrážek apod. především z tvrdých materiálů. Využívá se zároveň pro výrobu problémových tvarů, převážně tam, kde ostatní metody nejsou vyhovující. Další výhodou této technologie je její použití i při řezání nástrojových ocelí v žíhaném i kaleném stavu při vysoké přesnosti, a s povrchovou kvalitou řezu rovnající se broušením.

Pořízením nové technologie z oblasti elektroeroze se docílí vyřezání přesného profilu a kvalitním povrchem a požadovanou tolerancí.

Elektroerozivní obrábění, též zvané elektrojiskrové obrábění či řezání, je technologie, při níž stroje, řízené CNC systémem, obrábějí materiál pomocí drobných elektrických výbojů (jisker). Výboje vznikají mezi obrobkem a drátem. Tou je v tomto případě drátová řezačka, kterou tvoří drát z mědi, molybdenu nebo povlakovaný drát s velkým procentem zinku. Tímto způsobem dochází k opracování nebo rozdělení jakéhokoli vodivého materiálu do požadovaného rozměru či tvaru.

V praxi elektroerozivní drátové řezání probíhá následovně. Obrobek a elektroda jsou umístěny do pracovní polohy tak, aby se vzájemně nedotýkaly.

Mezera mezi nimi se vyplní kapalinou, která se říká dielektrikum, přičemž obrobek a elektroerozivní drátová řezačka jsou napojeny na stejnosměrný proud – jeden pól elektrického proudu je připojen k obrobku, druhý k drátu.

Při průchodu drátu dielektrikem v těsné blízkosti obrobku dochází k polarizaci dielektrika.

Následkem toho mezi obrobkem a nástrojem začne přeskakovat kontrolovaný elektrický výboj, který na obrobku vytváří série malých kráterů, čímž dochází k obrábění materiálu.


V roce 2021 jsme pořídili novou CNC brusku s pěti osami na ostření kotoučových pil, která umožní kompletní nabroušení čela i hřbetu zubu v jedné operaci při jednom seřízení pilového listu. Při počátečním ustavení pilového kotouče dojde k automatickému měření úhlů na čele i na hřbetu, detekci tvaru zubu a případné kompenzaci nastavených úběrů. Pilové kotouče se brousí kvalitními diamantovými kotouči.